Home

08-04-’13 Welkom op de website van de Vereniging van Eigenaren Arcade-Leidschendam!

Deze site is bijgewerkt naar aanleiding van de ALV van 26 november 2012, zie ledengedeelte.

Arcade-Leidschendam is een gebouw met 145 appartementen aan de Dokter Van Ledestraat in Leidschendam (wijk Klein Plaspoelpolder).

Kenmerkend zijn de halfronde balkons aan de voor- en de glazen serres aan de achterzijde, waar het bij goed weer uitstekend toeven is.

Er is een zeer actieve Vereniging van Eigenaren en het bestuur daarvan stelt alles in het werk om het wonen in het complex zo aangenaam mogelijk te maken en te houden.

Regelmatig worden de bewoners over actuele zaken geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief die ook in een Engelstalige versie verschijnt.

Op deze site kunt u via het keuzemenu Arcade nader kennismaken met het complex, de ontstaansgeschiedenis en de woon- en werkomgeving.

Speciaal voor de leden van de Vereniging van Eigenaren is er een afgeschermd gedeelte waarin informatie is te vinden over het bestuur, de statuten, huishoudelijk reglement, jaarvergaderingen en overige voor de leden van de vereniging relevante informatie.

Veel leesplezier,

Het Bestuur
bestuur@arcade-leidschendam.nl

Reacties zijn gesloten.