Bestuur & Beheer

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren bestaat uit:

Voorzitter:  Jan van der Valk
Secretaris:  Marja Kouwenhoven
Penningmeester:  Bianca Hooijmans
Algemeen bestuurslid:  Henk Maas
Algemeen bestuurslid:  Cees Zwarts

Henk Maas is tevens eerste huismeester en wordt daarbij ondersteund door  Jan van Es.

Het bestuur is bereikbaar via:
bestuur@arcade-leidschendam.nl

Activiteiten

Tweemaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering belegd. In de “voorjaarsvergadering” die over het algemeen in de maand juni wordt gehouden wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt de jaarrekening ter vaststelling aan de leden voorgelegd. De “najaarsvergadering” vindt meestal eind november van elk jaar plaats en is bedoeld om de begroting voor het volgende jaar  en de hoogte van de maandelijkse bijdrage vast te stellen. In die vergadering hebben de leden ook de gelegenheid hun wensen en verzoeken, waar toestemming van de Algemene Vergadering voor is vereist, in te dienen.

Nieuwsbrieven

Verschillende malen per jaar worden de leden over actuele onderwerpen geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrieven zijn in het archief terug te lezen.
De nieuwsbrief wordt ook in een Engelse versie uitgegeven.

Beheer

Het administratief en technisch beheer van het Arcadegebouw is sinds 1 januari 2009 in handen van:
J&M Beheer bv te Bergschenhoek

Reacties zijn gesloten.