Huurdersverklaring

Eigenaren van de appartementen kunnen besluiten hun woning aan een derde te verhuren.
Indien dit wordt overwogen is het verstandig kennis te nemen van hetgeen daarover in de Statuten is vastgelegd.
Artikelen 24 t/m 26 geven nauwkeurig aan met welke voorwaarden en restricties rekening gehouden dient te worden.

De in het 1e lid van artikel 24 bedoelde verklaring (de zgn. Huurdersverklaring) is te downloaden via de onderstaande link.

Huurdersverklaring

Reacties zijn gesloten.